Materiali inviati all’vivs ‘kyy Oblasnyy Hospital Veteraniv Viyn Ta Represovanykh – 05